Οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις συνήθως δεν προϋπάρχουν στον ασθενή αλλά αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του στο νοσοκομείο. Ποιοι κινδυνεύουν;...

Οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις συνήθως δεν προϋπάρχουν στον ασθενή αλλά αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του στο νοσοκομείο. Ποιοι κινδυνεύουν;...