Η εγκεφαλική παράλυση αποτελεί μία πάθηση που εκδηλώνεται συνήθως με διάφορες κινητικές διαταραχές και σε ορισμένες περιπτώσεις συνοδεύεται από διανοητική καθυστέρηση....