Διευθυντής Γενικού Νοσοκομείου με πλαστό πτυχίο!

29 Ιανουαρίου, 2019

Κατά καιρούς έχουμε ακούσει πολλά περιστατικά με γιατρούς που ασκούσαν την ιατρική με πλαστά πτυχία και βεβαιώσεις. Το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες δεν αφορά γιατρό, αλλά διευθυντή γενικού νοσοκομείου της Αττικής.
Σε πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών δημόσιας Διοίκησης αναφέρεται πως ο διευθυντής δεν είχε έγκυρο διδακτορικό τίτλο όπως ο ίδιος αναφέρει στα στοιχεία του μητρώου του τα οποία είχε τροποποιήσει και επικαιροποιήσει.
Σε μία Ελλάδα που “γεννά” εκατοντάδες επιστήμονες, όσοι λαμβάνουν υψηλόβαθμες θέσεις θα πρέπει να πληρούν και τις ανάλογες προϋποθέσεις. Το Κράτος και οι Διοικήσεις θα πρέπει να ελέγχουν και να κατοχυρώνουν ότι το προσωπικό που εργάζεται στον δημόσιο τομέα θα πρέπει να έχει ενταχθεί στο δυναμικό αξιοκρατικά.
Όλοι μας καθημερινά πρέπει να αποδεικνύουμε την αξία μας στο χώρο εργασίας μας, αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί.  Με αυτό τον τρόπο θα δημιουργήσουμε ένα δίκαιο σύστημα το οποίο θα διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων. Μόνο μέσα από ένα αξιοκρατικό σύστημα θα μπορέσουμε να εξελίξουμε τις υπηρεσίες του Κράτους σε όλα τα επίπεδα και όλους του φορείς.
Οι γιατροί και οι διοικητές των δημόσιων νοσοκομείων κρατούν στα χέρια τους ανθρώπινες ζωές. Το προσωπικό με μη επαρκή προσόντα είναι επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία των πολιτών.