Ελληνική εφεύρεση μειώνει τα ιατρικά λάθη παγκοσμίως!

29 Μαΐου, 2019

Αλλαγή στο μοντέλο ιατρικής εκπαίδευσης
Η εισαγωγή ιατρικών εξομοιωτών φέρνει μια νέα επανάσταση στους παραδοσιακούς μεθόδους εκπαίδευσης, μειώνοντας τα ιατρικά λάθη κατά 8% και συμβάλοντας στην ταχύτερη εκπαίδευση των γιατρών.
Με την νέα μέθοδο οι ειδικευόμενοι γιατροί παρακολουθούν ένα εικονικό χειρουργείο και στην συνέχεια, κρατώντας στα χέρια τους δύο αισθητήρες, πραγματοποιούν την επέμβαση.
Η εφεύρεση αυτή φέρει την υπογραφή τριών Ελλήνων καθηγητών, οι οποίοι δημιούργησαν τον πρώτο εξομοιωτή χειρουργικών επεμβάσεων εικονικής πραγματικότητας. Τα πειράματα έλαβαν χώρα σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Νέας Υόρκης, καθώς σύμφωνα και με έρευνες τα ιατρικά λάθη αποτελούν την τρίτη αιτία θανάτου στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τον καρκίνο και τις καρδιακές νόσους!

Το πείραμα
Οι ειδικευόμενοι γιατροί χωρίστηκαν σε δύο ομάδες για να προχωρήσουν σε εγχείρηση ορθοπλαστικής ισχύου σε πτώματα.
Η πρώτη ομάδα είχε παρακολουθήσει την παραδοσιακή μέθοδο εκπαίδευσης ενώ η δεύτερη ακολούθησε την ίδια εκπαίδευση με την διαφορά ότι παρακολούθησε δύο φορές μαθήματα με τον εξομοιωτή.
Το αποτέλεσμα έδειξε ότι η δεύτερη ομάδα ανταποκρίθηκε κατά 8% καλύτερα στις απαιτήσεις της επέμβασης, βελτιώνοντας τις δεξιότητες τους και αποφεύγοντας ιατρικά λάθη.
Παρόλο που το νούμερο φαίνεται να είναι μικρό, οι ερευνητές ευελπιστούν ότι με νέα πειράματα που θα ακολουθήσουν και την μόνιμη εισαγωγή του εξομοιωτή, τα ιατρικά λάθη θα μειωθούν ως και 200%.
 
 
Πηγή: https://www.ethnos.gr