“Επιδημία” καταγγελιών για ιατρικά λάθη

29 Μαΐου, 2019

Τα περισσότερα ιατρικά λάθη συμβαίνουν στα επείγοντα!
Τα τελευταία χρόνια οι καταγγελίες για ιατρικά λάθη συνεχώς και αυξάνονται στην Ελλάδα. Σύμφωνα και με τα στατιστικά από το 1900 ως το 1985 υπάρχουν καταγεγραμμένες περίπου 100 δικαστικές αποφάσεις ιατρικών λαθών. Πλέον, το νούμερο έχει φτάσει τις 100 δικαστικές αποφάσεις ετησίως!
Η βασικότερη αιτία για την αύξηση των αγωγών εναντίον γιατρών είναι η αλλαγή στη σχέση ασθενή – γιατρού. Πλέον το μοντέλο του “αλανθαστου” γιατρού που αποφάσιζε τα πάντα χωρίς “εξηγήσεις” έχει αλλάξει σε μια πιο ισότιμη σχέση με τον ασθενή. Επιπλέον, η μεγαλύτερη πρόσβαση του ασθενή σε πληροφορίες για την διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών αλλά και η δυσμενής λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων έχει κάνει τους ασθενείς πιο “δύσπιστους” προς τον ιατρικό κλάδο.
Νέα μέτρα από το Υπουργείο
Το Υπουργείο Υγείας εξετάζει την δημιουργία ενός μηχανισμού με στόχο να “φιλτράρει” τις ολοένα και αυξανόμενες καταγγελίες των ασθενών. Ο μηχανισμός αυτός θα αποτελείται από εμπειρογνώμονες, ιατροδικαστές, πανεπιστημιακούς γιατρούς και επιστήμονες, οι οποίοι θα εξετάζουν τις αγωγές που γίνονται στα νοσοκομεία του ΕΣΥ.
Επιπλέον, καθώς στη χώρα μας δεν υπάρχει σύστημα καταγραφής ιατρικών λαθών, το Κράτος σχεδιάζει την δημιουργία ενός συστήματος καταγραφής και ανάλυσης τους. Με αυτόν τον τρόπο θα ανακαλυφθούν οι συνθήκες που οδηγούν σε ιατρικό λάθος ώστε να αποφευχθούν παρόμοια λάθη στο μέλλον.
Κρίσιμη η κατάσταση στα επείγοντα
Η τελευταία έρευνα έδειξε ότι ένας στους δύο γιατρούς στα ελληνικά νοσοκομεία έχει κάνει λάθος τον τελευταίο μήνα ενώ το 4% – 5% ανέφερε ότι έκανε πάνω από 4 λάθη για το ίδιο χρονικό διάστημα!
Τα αποτελέσματα κατέδειξαν τρεις βασικές αιτίες ιατρικών λαθών: η κακή ή ελλιπής συνεργασία μεταξύ των γιατρών, το φύλο (οι γυναίκες τείνουν να κάνουν λιγότερα λάθη) και η αλαζονεία των πιο έμπειρων γιατρών.
Τέλος, ενδιαφέρον παρουσίασε το πόρισμα ότι τα περισσότερα ιατρικά λάθη συμβαίνουν στα επείγοντα ενώ οι περισσότερες καταγγελίες είναι κατά χειρούργων και αναισθησιολόγων.
 
Πηγή: http://www.kathimerini.gr