Ιατρικά Λάθη και διαμεσολάβηση

29 Ιουλίου, 2019

Τα ιατρικά λάθη στην Ελλάδα ολοένα και αυξάνονται και τις περισσότερες φορές οι συνέπειες για τους ασθενείς είναι μη αναστρέψιμες. 
Επιδείνωση της υγείας του ασθενή, καθυστερημένη διάγνωση, ψυχολογικές και σωματικές βλάβες ακόμα και θάνατος είναι οι συνέπειες που μπορεί να έχει η ιατρική αμέλεια.
Κάποιοι δικηγόροι και γιατροί, σε περίπτωση ιατρικού λάθους, στρέφονται προς την διαμεσολάβηση με τον ασθενή. Η ιατρική διαμεσολάβηση είναι ουσιαστικά η εξωδικαστική επίλυση των διαφορών γιατρού – ασθενή με σκοπό να έρθουν σε μια κοινά αποδεκτή συμφωνία. 
Κάποιοι ασθενείς προτιμούν την επίλυση των διαφορών τους με διαμεσολάβηση καθώς πιστεύουν ότι θα γλιτώσουν από μια δαπανηρή και πολυετή δικαστική διαμάχη. Ωστόσο, αμελούν το γεγονός ότι, επιλέγοντας την συγκεκριμένη λύση, προσφέρουν ένα πλεονέκτημα στον γιατρό, ο οποίος αποφεύγει την καταδίκη του και την επιδίκαση αποζημίωσης προς τον ασθενή.
Ο Συνήγορος του Ασθενή προτρέπει τους ασθενείς που έχουν υποστεί ιατρικό λάθος να μην επιλέξουν την διαμεσολάβηση αλλά να διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους μέσω της δικαστικής οδού. 
Οι υποθέσεις που αφορούν ιατρικά λάθη λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τα δικαστήρια και εκδικάζονται γρήγορα (μέσα σε ένα χρόνο). Επιπλέον, η αποζημίωση που θα επιδικάσουν οι δικαστικές αρχές θα είναι σημαντικά μεγαλύτερη από αυτή που θα προτείνει η διαμεσολάβηση. 
Τέλος, και το σημαντικότερο από όλα, ο υπεύθυνος δεν θα τιμωρηθεί ποτέ για την αμέλεια που έδειξε αλλά θα συνεχίσει να εργάζεται και ίσως να βλάψει και άλλους ανθρώπους.
Η επίλυση των διαφορών μέσω της διαμεσολάβησης δεν προασπίζει τα συμφέροντα και των δύο πλευρών αλλά ουσιαστικά αποτελεί έναν συμβιβασμό από την πλευρά του ασθενή.