Ιατρική Αμέλεια: Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Τι είναι η Ιατρική Αμέλεια;

Το ιατρικό λάθος συνιστά μία ανεπιθύμητη ενέργεια κατά τη διάρκεια της φροντίδας του ασθενή, ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για εμφανή ή ιδιαίτερα επιζήμια βλάβη, η οποία ενδέχεται, να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση σωματικής βλάβης, την αναπηρία ή το θάνατο του ασθενή. 

 

Τα ιατρικά σφάλματα αποτελούν παγκοσμίως ένα σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας και αποτελούν απειλή για την ασφάλεια των ασθενών, καθώς επηρεάζουν τον ίδιο τον ασθενή αλλά και το εκάστοτε εθνικό σύστημα υγείας. Ένας ορισμός που έχει δοθεί για να περιγράψει την έννοια του ιατρικού σφάλματος από έρευνα που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, αναφέρει ότι:

“πρόκειται για την αδυναμία μιας προγραμματισμένης ενέργειας να συμπληρωθεί όπως αναμένεται ή η χρήση ενός λάθους σχεδιασμού για να επιτευχθεί ένας στόχος
77,3%
70%
305,093€

των ιατρικών σφαλμάτων στην Ελλάδα, είχαν ως αποτέλεσμα την μόνιμη αναπηρία ή το θάνατο του ασθενούς.

των Ελλήνων ανησυχεί για την περίπτωση που θα υπάρξει θύμα ιατρικού λάθους.

ανέρχεται στο ποσό της μέσης αποζημίωσης για ιατρικό λάθος στην Ελλάδα.

Πηγή: Global Burden of Disease (2013)

Υπάρχει Ιατρική Ευθύνη;

Στην Ελλάδα η ιατρική ευθύνη μπορεί να διακριθεί σε αστική, ποινική και πειθαρχική. Όταν πρόκειται για αστική ή ποινική, το ιατρικό σφάλμα ερευνάται στο αστικό ή ποινικό δικαστήριο, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του δικαίου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, της πειθαρχικής ευθύνης, τα όργανα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου, μπορεί να κρίνει την υπόθεση. Κάθε περίπτωση ιατρικής αμέλειας εκδικάζεται μετά από την απαιτούμενη διερεύνηση, από τα δικαστήρια της πολιτείας.

Η αστική ευθύνη του γιατρού, βασίζεται στο γεγονός ότι η σχέση, που συνδέει τον ασθενή και τον ιατρό, έχει τον χαρακτήρα συμβάσεως, οπότε και η μη εκπλήρωση ή η πλημμελής ή η ελλιπής εκτέλεσή της, δημιουργεί υποχρέωση για αποζημίωση. Ο ιατρός, μετά ταύτα, αδικοπρακτεί, κατά τον αστικό κώδικα, δηλαδή εξαιτίας του ιατρικού του σφάλματος, προκαλεί στον ασθενή βλάβη της υγείας του (ή της ζωής του), υπαιτίως (συνήθως δηλαδή εξ αμελείας) ζημιώνοντας τον, κατ’ αυτόν τον τρόπο παράνομα και υπαίτια , ώστε να υποχρεούται να τον αποζημιώσει, κατά τις ειδικότερες διατάξεις του αστικού κώδικα.

Η ποινική ευθύνη του ιατρού, στοιχειοθετείται όταν με πράξεις ή παραλείψεις του ιατρού παραβιάζονται ευθέως διατάξεις του Ποινικού Κώδικα ή ειδικών ποινικών νόμων. Η ποινική ευθύνη δεν σχετίζεται κατ’ ανάγκη με την αστική, με αποτέλεσμα πολύ συχνά  μία ιατρική συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη) να επιφέρει τόσο ποινική, όσο και αστική ευθύνη. Απαραίτητη προϋπόθεση για να αποδοθεί στον ιατρό ποινική ευθύνη για ανθρωποκτονία ή σωματική βλάβη από αμέλεια (άρθρα 302, 314 και 28 ΠΚ), είναι ο ιατρός να έχει ενεργήσει με τρόπο που να συνιστά κολάσιμη ποινικά συμπεριφορά. Τέλος, μία ποινική καταδίκη επιφέρει, αυτομάτως, αμαύρωση του ποινικού μητρώου του ιατρού, καθώς και εκκίνηση πειθαρχικής διαδικασίας σε βάρος του, ενώ δεν προβλέπονται αντίστοιχες συνέπειες στο πεδίο της αστικής ευθύνης.

"Ο ιατρός ευθύνεται σε αποζημίωση για τη ζημία που έπαθε ο ασθενής πελάτης του από κάθε αμέλεια του, ακόμη και ελαφρά, εάν, κατά την εκτέλεση των ιατρικών καθηκόντων του, παρέβη την υποχρέωση επιμελείας του να ενεργήσει σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές της ιατρικής επιστήμης."

αρ. απ. 853/2017, Άρειος Πάγος

Τι πρέπει να γνωρίζω για το Ιατρικό Λάθος;

Το ιατρικό λάθος μπορεί να έχει ανυπολόγιστες συνέπειες τόσο σε σωματικό, όσο και σε ψυχικό επίπεδο. Η νομική αντιμετώπιση του ιατρικού σφάλματος πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του κοινού αστικού και ποινικού δικαίου.

Χρηματική Αποζημίωση

Σε περίπτωση ιατρικού σφάλματος, πρέπει να γνωρίζετε ότι ο ιατρός που ανέλαβε τη φροντίδα σας ή/και το νοσοκομείο, βάσει του Αστικού Κώδικα φέρει την ευθύνη των ενεργειών του και υποχρεούται να σας αποζημιώσει.

Αποχή από την Εργασία

Ένα ιατρικό λάθος ενδέχεται να οδηγήσει την απομάκρυνση σας από την εργασίας μόνιμα ή για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να χάσετε το εισόδημα σας ή μέρος αυτού. Σε αυτή τη περίπτωση, δικαιούστε επιπλέον αποζημίωση.

Ηθική Βλάβη & Ψυχική Οδύνη

Σε περίπτωση που το ιατρικό λάθος προκάλεσε επιβάρυνση της ψυχική σας υγείας (ταλαιπωρία, θλίψη, κατάθλιψη κλπ), μπορείτε να διεκδικήσετε αποζημίωση για ηθική βλάβη ή/και ψυχική οδύνη, εφόσον το λάθος αφορά συγγενικό πρόσωπο που απεβίωσε.

Ο Συνήγορος του Ασθενή σας στηρίζει!

Μπορείτε να μιλήσετε χωρίς καμία δέσμευση με την έμπειρη ομάδα του Συνήγορου του Ασθενή για να μοιραστείτε τι σας έχει συμβεί και να ενημερωθείτε για όλες τις ενέργειες που μπορείτε να ακολουθήσετε για να δικαιωθείτε.

Ο γιατρός υποχρεούται να ενημερώσει για το ιατρικό σφάλμα!​

Η επιστημονική κοινότητα εστιάζει στην ανάγκη ανοιχτής επικοινωνίας μεταξύ του γιατρού και του ασθενή, μετά από ένα ιατρικό σφάλμα. Είναι σαφές, ότι η αντιμετώπιση ενός ιατρικού σφάλματος, θα πρέπει να ξεκινά από τη διαχείριση του από τους επαγγελματίες υγείας, φροντίζοντας άμεσα:

Ποιοί Είμαστε

Συνήγορος του Ασθενή

Στο Συνήγορο του Ασθενή μοναδική μας πίστη είναι ότι κάθε ασθενής που έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη στην υγεία του από ένα ιατρικό λάθος αξίζει μια αφοσιωμένη νομική υποστήριξη στον αγώνα που διανύει.

Διαβάστε Περισσότερα

Υποψιάζεστε ιατρική αμέλεια σε βάρος της υγείας σας;

Μη διστάσετε να ζητήσετε τη συμβουλή μας για οποιαδήποτε απορία σας.

Λ. Συγγρού 262, Αθήνα Τ.Κ 17672

+30 211 012 1395

support@sta.bcla.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα