Μήπως ήρθε η στιγμή να ακούσουμε τα παράπονα των ασθενών;

12 Μαρτίου, 2019

Τι συμβαίνει στα ελληνικά νοσοκομεία;
Η παρακάτω έρευνα σε τρία μεγάλα ελληνικά νοσοκομεία αναφέρει τις πηγές των επίσημων γραπτών παραπόνων των ασθενών.
Τα παράπονα των ασθενών σε ποσοστά:

 • Αναποτελεσματικό πλαίσιο λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών (32,1%).
 • Ανάρμοστη συμπεριφορά του προσωπικού (24,7%).
 • Ανεπαρκής ιατρονοσηλευτική περίθαλψη των ασθενών (21,8%).
 • Ελλιπής επικοινωνία ανάμεσα στο νοσοκομείο και τους πολίτες (20,6%).
 • Υπερβολικός χρόνος αναμονής (19%).

Περίπου το 50% των ασθενών που εξέφρασαν τα παράπονα τους ζήτησαν να γίνει αναφορά του περιστατικού σε ανώτερο επίπεδο Διοίκησης. Οι 6 στους 10 απαίτησαν να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα με σκοπό τόσο να επιλυθεί το ζήτημα, όσο και την τιμωρία των παραβατών.
Τις περισσότερες φορές οι πολίτες προβαίνουν σε άμεση προφορική αναφορά του περιστατικού τη στιγμή που συμβαίνει. Τα παράπονα γίνονται συνήθως κατευθείαν στους παραβάτες και στους προϊσταμένους των τμημάτων.
Οι βασικότεροι λόγοι που δημιουργούν παράπονα στους ασθενείς και τους συγγενείς τους είναι:

 • Η ανάρμοστη συμπεριφορά του προσωπικού.
 • Οι καθυστερήσεις στα ραντεβού εξέτασης των ασθενών.

Υποθέσεις που παίρνουν την νομική οδό…
Τα παράπονα γίνονται αγωγές κυρίως στις περιπτώσεις ιατρικού λάθους και αμέλειας. Στις περιπτώσεις που οι ασθενείς υπέστησαν ιατρικό λάθος που τους προκάλεσε μη αναστρέψιμη βλάβη και επέτειναν το πρόβλημα της υγείας, αυξάνοντας τις ημέρες νοσηλείας του ασθενή στο νοσοκομείο.
Στη λίστα με τα σημαντικά ιατρικά λάθη βρίσκονται:

 • Καθυστερημένες διαγνώσεις
 • Σημαντικές παραλείψεις
 • Κλοπή ή χρηματισμός
 • Μη χορήγηση ιατρικού φακέλου του ασθενή

Αναλυτικά τα παράπονα στις ιατρικές υπηρεσίες:
Οι γραπτές αναφορές παραπόνων αφορούν κατά κύριο λόγο:

 • οδηγίες και την ευρύτερη πληροφόρηση που παρέχουν οι ιατροί (27,8%)
 • τη συμπεριφορά του ιατρικού προσωπικού (27,8%)
 • την αναμονή των ασθενών (26,6%)
 • τα ιατρικά σφάλματα (15,2%)

Στις νοσηλευτικές υπηρεσίες, ο μεγαλύτερος αριθμός παραπόνων αναλογεί στην ποιότητα της νοσηλευτικής από το προσωπικό και την συμπεριφορά των νοσηλευτών.
Οι δυσκολίες του συστήματος Υγείας, οι υπερωρίες, οι ελλείψεις και οι δύσκολες συνθήκες εργασίας αποτελούν σημαντικό ζήτημα για την Δημόσια Υγεία και περίθαλψη. Η επίλυση των σοβαρών αυτών ζητημάτων θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τα περιστατικά ιατρικού λάθους και ανάρμοστης συμπεριφοράς σε νοσοκομεία και κλινικές.
Ο Συνήγορος του Ασθενή θα σταθεί στο πλάι εκείνων που θέλουν να σταματήσουν τις αδικίες που συμβαίνουν στα ελληνικά νοσοκομεία και να διεκδικήσουν τη δικαίωση τους.
 
Πηγή: http://www.mednet.gr