Κάθε ιατρικό λάθος “κοστίζει” 305.000 ευρώ!

17 Οκτωβρίου, 2019

Η έρευνα που έκανε το Πανεπιστήμιο Πειραιώς εξέτασε 259 αποφάσεις ιατρικών λαθών τα τελευταία 10 έτη.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η μέση αποζημίωση για ιατρικά λάθη στην Ελλάδα ανέρχεται στα 305.093 ευρώ και αντιπροσωπεύει το 30,4% της αιτούμενης αποζημίωσης. 
Ενδιαφέρον στοιχείο επίσης είναι ότι το 65% των αγωγών ήταν κατά δημόσιων νοσοκομείων, το 20% κατά ιδιωτικών κλινικών, το 6% κατά ιδιωτικών κέντρων υγείας ενώ μικρότερα ποσοστά αφορούν καταγγελίες κατά οδοντιατρείων και υποδομών. 
Όσον αφορά τις ειδικότητες, το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν για χειρουργικά και μαιευτικά – γυναικολογικά λάθη, ενώ το 73,7% των περιπτώσεων είχαν ως αποτέλεσμα μόνιμη αναπηρία ή θάνατο του ασθενή!
Δυστυχώς, στη χώρα μας δεν υπάρχει κάποιο σύστημα καταγραφής ιατρικών λαθών και κατηγοριοποίησης του, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να διευκρινιστούν τα κυριότερα προβλήματα που υπάρχουν στα νοσοκομεία.
 
Πηγή: https://www.kathimerini.gr