Οι οδοντίατροι κάνουν τα λιγότερα ιατρικά λάθη

12 Σεπτεμβρίου, 2019

Σύμφωνα με έρευνα από το 21% των περιπτώσεων ιατρικών λαθών μόνο το 3% αυτων είναι οδοντιατρικής φύσης.
Αναλυτικά η έρευνα αποκάλυψε ότι το 34% των ιατρικών λαθών λαμβάνουν χώρα σε ιατρεία, κλινικές και κέντρα υγείας ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό συμβαίνει σε νοσοκομεία. Τα ιατρικά λάθη στην εντατική φτάνουν το ποσοστό του 14% ενώ το 4% σε χειρουργικά κέντρα.
Το χαμηλότερο ποσοστό (3%) συγκεντρώνουν τα οδοντιατρεία και ακολουθούν τα φαρμακεία (2%) και τα λάθη σε κατ’ οίκον επισκέψεις (1%).
Η συνηθέστερη μορφή ιατρικών σφαλμάτων με διαφορά ήταν η λανθασμένη διάγνωση (59%) και στη συνέχεια λάθη που έγιναν κατά την διάρκεια της εξέτασης, χειρουργικής επέμβασης ή θεραπείας. Η λίστα μεγαλώνει με περιπτώσεις έλλειψης σεβασμού κατά τη διάρκεια της θεραπείας, λανθασμένες οδηγίες σχετικά με την συντηρητική αγωγή, λανθασμένες δόσεις φαρμάκων, περιττής θεραπείας, οδηγίες από διαφορετικούς θεραπευτές, λοιμώξεις μετά τη θεραπεία και λανθασμένης φαρμακευτικής αγωγής. 
Επιπλέον, τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι μόνο οι μισοί ασθενείς που είχαν υποστεί ιατρικό λάθος το γνωστοποίησαν σε κάποιον γιατρό ή νοσηλευτή. Τέλος, σε ερώτηση που τους έγινε για τα αίτια του ιατρικού λάθους, οι ασθενείς κατέδειξαν κατά μέσο όρο 7 διαφορετικούς παράγοντες.
 
Πηγή: https://www.odvima.gr