Πώς συνδέεται η συμπεριφορά του γιατρού με την πρόκληση λάθους;

11 Σεπτεμβρίου, 2020

Πολλές μελέτες έχουν αποδείξει ότι η αρνητική συμπεριφορά του ιατρικού προσωπικού συνδέεται με το ιατρικό σφάλμα. Αντίθετα, η ανοιχτή επικοινωνία μεταξύ του γιατρού και ασθενή σχετίζεται με τη μείωση των αρνητικών συναισθημάτων των ιατρών και της πρόκληση σφάλματος (1). Επιπλέον, οι ερευνητές εδώ και δεκαετίες τονίζουν ότι η συμπεριφορά του γιατρού σχετίζεται άμεσα με την ικανοποίηση του ασθενή και τα αισθήματα εμπιστοσύνης που αναπτύσσει προς εκείνον (2).

Η επαγγελματική εξουθένωση (burnout) αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα που ενδέχεται να σχετίζεται με την κακή συμπεριφορά των γιατρών προς τους ασθενείς. Ιδιαίτερα σε καιρούς κρίσης, όπως η περίοδος της πανδημίας του Covid-19, το άγχος που βιώνει το ιατρικό προσωπικό για την προστασία της υγείας του, παράλληλα με την αντιμετώπιση δύσκολων περιστατικών, είναι αναπόφευκτο.

Πολλές μελέτες έχουν ασχοληθεί με τα ιατρικά σφάλματα και λάθη, τις αιτίες τους και τρόπους πρόληψής τους. Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη που πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Ιατρικής του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, «η επιδημία της επαγγελματικής εξουθένωσης του γιατρού μπορεί να είναι η πηγή ακόμη περισσότερων ιατρικών σφαλμάτων από τις μη ασφαλείς ιατρικές συνθήκες στο χώρο εργασίας» (3). 

Η μελέτη δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο Mayo Clinic Proceedings και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι περίπου το 55% των ιατρών που ερωτήθηκαν παρουσίασαν συμπτώματα εξάντλησης. Επιπλέον, περίπου το 10% των ιατρών που ερωτήθηκαν παραδέχθηκαν ότι «έκαναν τουλάχιστον ένα σημαντικό ιατρικό σφάλμα κατά τους τελευταίους τρεις μήνες», σύμφωνα με τους ερευνητές.

Ο επικεφαλής της μελέτης, Δρ. Daniel Tawfik, τόνισε τη σοβαρότητα αυτών των ευρημάτων αλλά και ότι σχετίζονται με την αμέλεια του γιατρού. Ειδικότερα, αναφέρει ότι οι γιατροί που παρουσίασαν εξάντληση είχαν περισσότερες από δύο φορές τις πιθανότητες να κάνουν ένα ιατρικό σφάλμα. 

Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις, η εξουθένωση του ιατρού μπορεί να προκαλέσει ακόμη υψηλότερα ποσοστά ιατρικών σφαλμάτων και λαθών, με αποτέλεσμα περισσότερες περιπτώσεις ιατρικής αμέλειας. Για παράδειγμα, σε μελέτη που ερεύνησε σχεδόν 7.000 γιατρούς, παρατηρήθηκε ότι ανέφεραν υψηλά επίπεδα εξάντλησης και τα ποσοστά ιατρικών σφαλμάτων τριπλασιάστηκαν. 

Τι μπορείτε να κάνετε σε περίπτωση ιατρικού λάθους;

 

Ο Συνήγορος του Ασθενή ακούει καθημερινά δεκάδες ιστορίες ασθενών που έγιναν αποδέκτες της κακής συμπεριφοράς του γιατρού τους, με αποτέλεσμα να προκληθεί ένα ιατρικό λάθος.  Πολλές ιστορίες ασθενών μάλιστα, είδαν το φως της δημοσιότητας, όταν τα ιατρικά σφάλματα που οφείλονταν στην αγενή συμπεριφορά του ιατρικού προσωπικού καταγγέλθηκαν, καθώς κόστισαν σοβαρά ιατρικά λάθη σε βάρος της υγείας τους. 

Εάν έχετε διαπιστώσει ότι έχετε γίνει δέκτης μη επαγγελματικής συμπεριφοράς ή ανεπαρκούς φροντίδας από το γιατρό σας, είναι σημαντικό να ενημερωθείτε για τη διαδικασία που μπορείτε να ακολουθήσετε. Ο Συνήγορος του Ασθενή, είναι δίπλα σας, προκειμένου να να ενημερωθείτε τι μπορείτε να κάνετε.


Επικοινωνήστε μαζί μας

Πηγές:

1. Ferrah N, Lovell JJ, Ibrahim JE. Systematic Review of the Prevalence of Medication Errors Resulting in Hospitalization and Death of Nursing Home Residents. J Am Geriatr Soc. 2017;65(2):433-442

2. Centre for Patient Safety Solutions, WH.O.C. Look-alike sound-alike medication names. Patient Safety Solutions. 1:20075.

3. Medication Errors Medication Errors in the Nursing Home. Nursing Home Abuse Center. https://www.nursinghomeabusecenter.com/nursing-home-neglect/medication-errors/