Πόσο επηρεάζει τελικά το σύστημα Υγείας τα Ιατρικά Λάθη;

Πόσο επηρεάζει τελικά το σύστημα Υγείας τα Ιατρικά Λάθη;

12 Μαρτίου, 2019

Το σύστημα Υγείας και Περίθαλψης απασχολεί περίπου 17 εκατομμύρια εργαζόμενους στις χώρες της Ευρώπης. Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους και δυναμικότερους οικονομικούς τομείς της Ε.Ε., καθώς καταλαμβάνει το 8% των συνολικών θέσεων εργασίας.
Οι τρεις βασικοί λόγοι που ωθούν το σύστημα να αλλάξει βελτιώνοντας τη λειτουργικότητα του είναι:

  • Η αύξηση του πληθυσμού
  • Το ποσοστό γήρατος του πληθυσμού
  • Η εξέλιξη ιών και ασθενειών

Οι παραπάνω παράγοντες αναμένεται να παίξουν καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη του συστήματος Υγείας, αλλά και στην κατάρτιση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού τα επόμενα 15 χρόνια.
Σήμερα, οι σημαντικές ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό και ο λανθασμένος τρόπος που λειτουργεί πολλές φορές το σύστημα, δημιουργούν προβληματισμό και ανησυχία στην Ευρώπη. Ο αριθμός των γιατρών και των νοσηλευτών έχει αυξηθεί κατά 10% την τελευταία δεκαετία, παρ’όλα αυτά η αύξηση αυτή δεν είναι ικανοποιητική. Οι ερευνητές θεωρούν πως είναι απίθανο η αύξηση του ιατρικού προσωπικού να είναι σταθερή και επαρκής για την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών του τομέα.
Το σύστημα Υγείας πρέπει να ανασυγκροτηθεί…
Στο πλαίσιο αυτό, το ευρωπαϊκό σύστημα υγείας απαιτεί μια βαθιά ανασυγκρότηση για να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά του: η γήρανση της κοινωνίας, η άνοδος των χρόνιων ασθενειών, η αυξημένη ζήτηση για περίθαλψη και εξατομικευμένη δια βίου φροντίδα προκαλούν οικονομική πίεση στα συστήματα υγείας και στο εργατικό τους δυναμικό.
Τι πρέπει να γίνει…
Το σύστημα πρέπει αρχικά να βελτιωθεί σε τρεις βασικούς άξονες και να προωθήσει:

  • Οργανωτικές αλλαγές
  • Μετασχηματισμό εκπαιδευτικών μοντέλων
  • Ενθάρρυνση καινοτόμων λύσεων περίθαλψης που αφορούν:    
  • Απόδοση ροής εργασίας.
  • Απομακρυσμένη παρακολούθηση και φροντίδα.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι αρκετοί ερευνητές συνδέουν την Κρίση στην Ελλάδα με την αύξηση των ιατρικών λαθών. Οι δύσκολες συνθήκες εργασίας, οι υπερωρίες, η έλλειψη προσωπικού και η χαμηλή ανταμοιβή ωθούν τους γιατρούς σε λάθη.
Το σύστημα πρέπει να αλλάξει έτσι ώστε να βοηθήσει τους εργαζόμενους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των ασθενών. Με αυτό τον τρόπο θα μειωθούν τα λάθη και τα περιστατικά που ζημιώνουν πολλές φορές ανεπανόρθωτα τους ασθενείς.
Διαβάστε τη σχετική έρευνα εδώ και βρείτε σχετική αρθρογραφία στο blog μας.