Στα δικαστήρια για αστική ευθύνη οι γιατροί του ΕΣΥ με την εγκύκλιο Χουλιαράκη

Στα δικαστήρια για αστική ευθύνη οι γιατροί του ΕΣΥ με την εγκύκλιο Χουλιαράκη

23 Απριλίου, 2019

Μεγάλος διάλογος έχει ανοίξει στη Βουλή καθώς, μετά την κατάθεση της εγκυκλίου Χουλιαράκη, πολλοί γιατροί βρίσκονται υπόλογοι δικαστικά για ιατρικά λάθη και παραλείψεις.
“Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδίας των Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ) πολλοί γιατροί του ΕΣΥ αντιμετωπίζουν δικαστικές περιπέτειες μετά την από 18/1/2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών. Η εγκύκλιος «Κοινοποίηση δικαστικών αποφάσεων στον Γενικό Επίτροπο Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου από τις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Ελέγχου και Εποπτείας (Δ.Υ.Ε.Ε.)» (ΑΔΑ: ΩΟΑ1Η-Τ29), που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Γιώργος Χουλιαράκης, δρομολόγησε σοβαρές αλλαγές σε ό,τι αφορά στις επιδικασμένες αστικές αποζημιώσεις σε βάρος νοσοκομείων του ΕΣΥ.”, όπως αναφέρεται σε ερώτηση που έγινε στους υπουργούς Υγείας και Οικονομικών.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, πλέον σε περιπτώσεις βαριάς ιατρικής αμέλειας στα νοσοκομεία, οι αποζημιώσεις θα καταλογίζονται στους γιατρούς του ΕΣΥ από το Ελεγκτικό Συνέδριο και τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες και όχι στο δημόσιο νοσοκομείο, όπως γινόταν μέχρι σήμερα.
Οι νοσοκομειακοί γιατροί θα καλούνται να καταβάλλουν από την προσωπική τους περιουσία τις αποζημιώσεις στους ασθενείς και τις οικογένειες τους.
Γιατί αντιτίθενται οι γιατροί;
Το σύστημα Υγείας πάσχει και δεν μπορεί να ανταποκριθεί οικονομικά στις ανάγκες, τους μισθούς και την κάλυψη των αναγκαίων επιπλέον ωρών εργασίας (υπερωρίες). Οι γιατροί προσπαθούν να κρατήσουν καθημερινά τα ελληνικά νοσοκομεία “όρθια”. Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας προ μηνών είχε δεσμευτεί ότι θα δημιουργηθεί μηχανισμός από εμπειρογνώμονες, για προδικαστική εκτίμηση τέτοιων υποθέσεων, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει σε τέτοια ενέργεια. Επιπλέον, οι γιατροί χρειάζονται οικονομική ενίσχυση για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα ασφάλιστρα, πόσο μάλλον στις αποζημιώσεις.
Τα ιατρικά λάθη πρέπει να τιμωρούνται και φυσικά να αποζημιώνονται από τους ιθύνοντες. Το Κράτος οφείλει να έχει δημιουργήσει ένα ορθό μηχανισμό που θα προστατεύει τόσο τους ασθενείς, όσο και τους επαγγελματίες υγείας. Η εύρυθμη λειτουργία του συστήματος θα μειώσει τα ιατρικά λάθη και θα αποδίδει δικαιοσύνη σε όσους έχουν ζημιωθεί με οποιοδήποτε τρόπο.
 
Πηγή: https://www.eleftheria.gr