Τα δικαιώματα των ασθενών χωρίς κορονοϊό

3 Οκτωβρίου, 2020

Τα τελευταία 10 χρόνια, οι επιδημίες γρίπης H1N1, SARS και MERS έχουν απειλήσει τον παγκόσμιο πληθυσμό, αλλά τα ποσοστά μεταδοτικότητας και θνησιμότητας δεν ήταν ποτέ τόσο υψηλά όσο εκείνα του Covid-19. Η κατάσταση της πανδημίας έχει οδηγήσει όλα τα συστήματα υγείας σε μία μοναδική κρίση, με αποτέλεσμα να εστιάζουν απολύτως στη διαχείριση πιθανών ασθενών με Covid-19 (1).

 

Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) ήδη από την αρχή της πανδημίας COVID-19, συνέστησε στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης να δώσουν προτεραιότητα στις επισκέψεις ασθενών στα επείγοντα περιστατικά και να κάνουν την αναγκαία διαλογή σε εκείνους που χρήζουν άμεσης περίθαλψης, προκειμένου να περιορίσουν τη μετάδοση του ιού. (2)

Η υπονόμευση της υγείας ασθενών χωρίς Covid-19

 

Οι φόβοι για την υψηλή μεταδοτικότητα του ιού  και οι περιορισμοί των διαθέσιμων πόρων υγείας παγκοσμίως, οδήγησαν τις αρχές σε συστάσεις προς τους μη-Covid ασθενείς και κλινικούς ιατρούς. Ειδικότερα, οι συστάσεις αφορούν την αναστολή «μη επειγουσών» επισκέψεων, αξιολογήσεων, διαγνωστικών εξετάσεων, χειρουργικών επεμβάσεων και θεραπειών. Αναπόφευκτα, η πρόσβαση στη δημόσια υγεία έγινε δύσκολη για ασθενείς που δε νοσούν από κορονοϊό, ενώ τα τμήματα διαλογής των νοσοκομείων είναι αναγκασμένα ν’ αξιολογούν και ν’ αντιμετωπίζουν τους ασθενείς ως “ασθενείς με κορονοϊό” και “ασθενείς χωρίς κορονοϊό”.

 

Παρά τις προσπάθειες του συστήματος υγείας να τηρήσει τις διαδικασίες απομόνωσης των ασθενών με κορονοϊό, πολλοί ασθενείς και ιδιαίτερα ηλικιωμένοι, φοβούνται να πανε στο νοσοκομείο από το φόβο μετάδοσης του ιού. Παράλληλα, η περίθαλψη ασθενών με σοβαρά αναπνευστικά σύνδρομα υπονομεύεται λόγω της έλλειψης κλινών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), οι οποίες έχουν παραχωρηθεί σε ασθενείς με κορονοϊό.

Πράγματι, από την αρχή της πανδημίας διαπιστώθηκε μία αισθητή μείωση των επισκέψεων στα νοσοκομεία ακόμη και για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που δεν σχετίζονται με τον κορονοϊό. Σε  αυτές τις περιπτώσεις, συμπεριλαμβάνονται και οι ασθενείς με οξεία εμφράγματα και εγκεφαλικά επεισόδια του μυοκαρδίου.

Αξιοσημείωτη είναι μάλιστα η πρόσφατη έρευνα στα νοσοκομεία της Βόρειας Ιταλίας, που έδειξε σημαντική αύξηση της θνησιμότητας αυτή την περίοδο, η οποία δεν εξηγείται πλήρως μόνο από τις περιπτώσεις ασθενών με κορονοϊό. (3).

Το Δικαίωμα στην Υγεία είναι για όλους!

 

Η υγεία αποτελεί πρωταρχικό έννομο αγαθό, το οποίο προστατεύεται και κατοχυρώνεται συνταγματικά στα άρθρα 5 παρ.5, 7 παρ.2, και 21 παρ.3.
Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία το δικαίωμα στη δημόσια υγεία ανάγεται και σε αξίωση αποκατάστασης βλάβης από την προσβολή του.

 

Κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα επομένως ν’ αξιώσει την υγειονομική εκείνη φροντίδα που θα διευκόλυνε την αποκατάσταση της υγείας του, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 7 παρ. 2 ν 702/77, 24 επ. του ΠΔ 341/78, 297 εδ. 2 ΑΚ, 105 και 106 ΕισΝΑΚ.

 

Η άρνηση ή παράλειψη της Διοίκησης να παράσχει την απαιτούμενη  και ενδεικνυόμενη υγειονομική περίθαλψη στους πολίτες, εξετάζεται από τα αρμόδια Δικαστήρια.

Η ισότιμη χορήγηση παροχών υγείας σημαίνει εξασφάλιση ίσης και ελεύθερης πρόσβασης στην οπουδήποτε προσφερόμενη υγειονομική προστασία από τον δημόσιο τομέα.

Ως εκ τούτου, η αρμόδια Διοίκηση οφείλεται να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για όλους τους πολίτες, πραγματοποιώντας τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στους ασθενείς που χρήζουν υγειονομικής περίθαλψης και εξασφαλίζοντας τους την πρόσβαση τους στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

 

Σε μία περίοδο κρίσης όπως η τωρινή, ένα τουλάχιστον επαρκές επίπεδο υγειονομικής περίθαλψης, είναι αναγκαίο για όλους τους ασθενείς. Ιδιαίτερα στην περίπτωση όπου η πανδημία παραταθεί για πολυ καιρο ακόμη,  ή παρουσιαστούν υποτροπές, το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα πρέπει να διαχειριστεί την κατάσταση με πρώτιστο μέλημα την περίθαλψη των ασθενών, διασφαλίζοντας τους τη μέγιστη δυνατή ποιότητα φροντίδας υγείας.

Υποψιάζεστε Ιατρική Αμέλεια;

 

Εάν πιστεύετε ότι η φροντίδα της υγείας σας παραμελήθηκε λόγω της πανδημίας, έχετε το δικαίωμα να κινηθείτε νομικά και να αποζημιωθείτε για τη βλάβη που υποστήκατε.

 

Ο Συνήγορος του Ασθενή μπορεί να σας βοηθήσει να καθορίσετε τι ακριβώς συνέβη στην υπόθεση σας και να σας καθοδηγήσει για τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε. Επικοινωνήστε σήμερα με το Συνήγορο του Ασθενή στο 211-0121395 ή με email στο info@sta.bcla.com.

 

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τα δικαιώματα σας ως πολίτης και ασθενής με σκοπό να προστατεύσετε τον εαυτό σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Με σεβασμό στο λειτούργημα του γιατρού και την προσπάθεια του να το εξασκεί καθημερινά με τα μέσα που διαθέτει, οφείλουμε να διασφαλίζουμε νομικά τον κάθε ασθενή με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία του ιατρικού συστήματος.

Πηγές:
(1) Goulabchand, R., Claret, P. & Lattucaca, B. (2020). What if the worst consequences of COVID-19 concerned non-COVID patients? Journal of Infection and Public Health 13 (9), 1237-1239
(2) CDC (2020) Framework for Healthcare Systems Providing Non-COVID-19 Clinical Care During the COVID-19 Pandemic. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/framework-non-COVID-care.html
(3) Filippo, O. et al. (2020) Reduced Rate of Hospital Admissions for ACS during Covid-19 Outbreak in Northern Italy. N Engl J Med; 383:88-89

Πιστεύετε ότι η υγεία σας παραμελήθηκε λόγω της πανδημίας;

Μη διστάσετε να ζητήσετε τη συμβουλή μας για οποιαδήποτε απορία σας.

Λ. Συγγρού 262, Αθήνα Τ.Κ 17672

+30 211 012 1395

support@sta.bcla.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας