Τα Δικαιώματα των Ασθενών

Τα Δικαιώματα των Ασθενών από τη Νομοθεσία...στην Πράξη!

Ο Συνήγορος του Ασθενή γίνεται καθημερνά δέκτης δεκάδων ερωτήσεων από συμπολίτες μας, που ζητούν απαντήσεις για τα δικαιώματα των ασθενών. Είτε πρόκειται για τους ίδιους, είτε για μέλη της οικογένειες τους.

 

Οι ασθενείς ΠΡΕΠΕΙ να γνωρίζουν τα νομικά δικαιώματα που έχουν και να διεκδικούν το μέγιστο από τις υπηρεσίες υγείας.

 

Στόχος μας είναι μέσα από την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση, που σας προσφέρουμε, να ενισχύσουμε την προσπάθεια όλων όσων συμμετέχουν στο χώρο της υγείας για μία ίση μεταχείριση των ασθενών.

 

Βασική θέση στο Συνήγορο του Ασθενή, είναι ότι κάθε πολίτης πρέπει να γνωρίζει τα δικαιώματά του, ώστε να είναι καλύτερος διεκδικητής των αιτημάτων του.

 

Μάθετε για τα Δικαιώματα των Νοσοκομειακών Ασθενών:

Τα δικαιώματα του νοσοκομειακού ασθενούς

Σύμφωνα με το άρ. 47 του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123/τ. Α/1992), η ελληνική νομοθεσία κατοχυρώνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των νοσοκομειακών ασθενών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 47 προβλέπεται ότι:

1

Δικαίωμα προσέγγισης στις υπηρεσίες του νοσοκομείου

Ο ασθενής έχει το δικαίωμα προσεγγίσεως στις υπηρεσίες του νοσοκομείου, τις πλέον κατάλληλες για τη φύση της ασθένειάς του.

2

Δικαίωμα παροχής φροντίδας

Ο ασθενής έχει το δικαίωμα της παροχής φροντίδας σ’ αυτόν, με τον οφειλόμενο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπειά του. Αυτή η φροντίδα περιλαμβάνει όχι μόνο την εν γένει άσκηση της ιατρικής και της νοσηλευτικής, αλλά και τις παραϊατρικές υπηρεσίες, την κατάλληλη διαμονή, την κατάλληλη μεταχείριση και την αποτελεσματική διοικητική και τεχνική εξυπηρέτηση.

3

Δικαίωμα συγκατάθεσης ή άρνησης

Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη που πρόκειται να διενεργηθεί σε αυτόν. Σε περίπτωση ασθενούς με μερική ή πλήρη διανοητική ανικανότητα, η άσκηση αυτού του δικαιώματος γίνεται από το πρόσωπο που κατά νόμο ενεργεί για λογαριασμό του.

4

Δικαίωμα ενημέρωσης για την κατάστασή της υγείας

Ο ασθενής έχει δικαίωμα να λάβει πληροφορίες που αφορούν την κατάστασή του. Το συμφέρον του ασθενούς είναι καθοριστικό και εξαρτάται από την πληρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών που του δίνονται.
Η πληροφόρηση του ασθενούς πρέπει να του επιτρέπει να σχηματίσει πλήρη εικόνα των ιατρικών, κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων της καταστάσεώς του και να λαμβάνει αποφάσεις ο ίδιος ή να μετέχει στη λήψη αποφάσεων, που είναι δυνατό να προδικάσουν τη μετέπειτα ζωή του.

5

Δικαίωμα πλήρους εκ των προτέρων ενημέρωσης για τους κινδύνους

Ο ασθενής ή ο εκπρόσωπός του σε περίπτωση εφαρμογής της παρ. 3., έχει το δικαίωμα να πληροφορηθεί, πλήρως και εκ των προτέρων, για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν ή να προκύψουν εξ’ αφορμής εφαρμογής σε αυτόν ασυνήθων ή πειραματικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων.
Η εφαρμογή των πράξεων αυτών στον ασθενή λαμβάνει χώρα μόνο ύστερα από συγκεκριμένη συγκατάθεση του ιδίου. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί από τον ασθενή ανά πάσα ώρα και στιγμή.
Ο ασθενής πρέπει να αισθάνεται τελείως ελεύθερος στην απόφασή του, να δεχθεί ή να απορρίψει, κάθε συνεργασία του, με σκοπό την έρευνα ή την εκπαίδευση. Η συγκατάθεσή του για τυχόν συμμετοχή του, είναι δικαίωμά του και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

6

Δικαίωμα προστασίας και διαφύλαξης του απορρήτου

Ο ασθενής έχει το δικαίωμα, στο μέτρο και στις πραγματικές συνθήκες που αυτό είναι δυνατόν, προστασίας της ιδιωτικής του ζωής. Ο απόρρητος χαρακτήρας των πληροφοριών και του περιεχομένου των εγγράφων που τον αφορούν, του φακέλου των ιατρικών σημειώσεων και ευρημάτων, πρέπει να είναι εγγυημένος.

7

Δικαίωμα σεβασμού πεποιθήσεων

Ο ασθενής έχει το δικαίωμα του σεβασμού και της αναγνωρίσεως σ’ αυτόν των θρησκευτικών και ιδεολογικών του πεποιθήσεων.

8

Δικαίωμα κατάθεσης διαμαρτυρίας και ενστάσεως

Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει ή να καταθέσει αρμοδίως διαμαρτυρίες και ενστάσεις και να λάβει πλήρη γνώση των επ’ αυτών ενεργειών και αποτελεσμάτων.

Δικαιώματα του Ασθενούς στο Ιατρικό Σφάλμα

Κάθε ασθενής έχει δικαίωμα να ασκήσει αγωγή, προκειμένου να λάβει αποζημίωση ο ίδιος ή οι οικείοι του για τη ζημιά που έχει ή που έχουν υποστεί ή την ηθική βλάβη ή την ψυχική οδύνη για θάνατο.

Διαβάστε εδώ τη Διαδικασία
Ποιοί Είμαστε

Συνήγορος του Ασθενή

Στο Συνήγορο του Ασθενή μοναδική μας πίστη είναι ότι κάθε ασθενής που έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη στην υγεία του από ένα ιατρικό λάθος αξίζει μια αφοσιωμένη νομική υποστήριξη στον αγώνα που διανύει.

Διαβάστε Περισσότερα

Πιστεύετε ότι η υγεία σας παραμελήθηκε κατά τη διάρκεια της νοσηλείας σας;

Μη διστάσετε να ζητήσετε τη συμβουλή μας για οποιαδήποτε απορία σας.

Λ. Συγγρού 262, Αθήνα Τ.Κ 17672

+30 211 012 1395

support@sta.bcla.gr