Το ιατρικό λάθος εξετάζεται από αστικό ή ποινικό δικαστήριο;

14 Απριλίου, 2021

Στη χώρα μας η ιατρική ευθύνη μπορεί να διακριθεί σε αστική, ποινική και πειθαρχική. Όταν πρόκειται για αστική ή ποινική, το ιατρικό σφάλμα ερευνάται στο αστικό ή ποινικό δικαστήριο, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του δικαίου. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, της πειθαρχικής ευθύνης, τα όργανα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου, μπορεί να κρίνει την υπόθεση.

Σε τι διαφέρει πραγματικά μία αστική από μία ποινική δίκη για ιατρικό λάθος;

 

Στο ποινικό δικαστήριο το αποτέλεσμα της ακροαματικής διαδικασίας σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις  είναι η επιβολή της αντίστοιχης  ποινής. Στο πολιτικό δικαστήριο, η διαδικασία διεξάγεται στο μονομελές ή πολυμελές πρωτοδικείο και εκδίδεται δικαστική απόφαση δυνάμει της οποίας θα διαταχθεί το αν θα επιδικαστούν ή όχι οι αξιώσεις του παθόντος. Σε περίπτωση δε, όπου το δημόσιο είναι ο αστικός υπεύθυνος, η επίδικη διαφορά επιλύεται στα Διοικητικά δικαστήρια.

Ποιές κυρώσεις επιβάλλονται;

 

Η κάθε περίπτωση εκδικάζεται μετά από την απαιτούμενη διερεύνηση, είτε από τα ποινικά είτε από τα αστικά δικαστήρια της πολιτείας.

Η ποινική ευθύνη του ιατρού, στοιχειοθετείται όταν με πράξεις ή παραλείψεις του ιατρού παραβιάζονται ευθέως διατάξεις του Ποινικού Κώδικα ή ειδικών ποινικών νόμων. Η ποινική ευθύνη δεν σχετίζεται κατ’ ανάγκη με την αστική, με αποτέλεσμα πολύ συχνά  μία ιατρική συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη) να επιφέρει τόσο ποινική, όσο και αστική ευθύνη. 

 

Η δικαστική διαδικασία διενεργείται από διαφορετικά δικαστήρια, από τα ποινικά και τα πολιτικά δικαστήρια αντίστοιχα. 

 

Δεν αποκλείεται δε το ενδεχόμενο  μετά την εκδίκαση των υποθέσεων, να εκδοθούν  αντιφατικές αποφάσεις μεταξύ του πολιτικού και του ποινικού δικαστηρίου καθώς μπορεί να μην συντρέχει ποινική ευθύνη του ιατρού, αλλά εντούτοις να υποχρεωθεί ο εναγόμενος ιατρός σε αποζημίωση του ασθενούς στα πολιτικά δικαστήρια. 

 

Περαιτέρω, μία ποινική καταδίκη επιφέρει, αυτομάτως, αμαύρωση του ποινικού μητρώου του ιατρού, καθώς και εκκίνηση πειθαρχικής διαδικασίας σε βάρος του, ενώ δεν προβλέπονται αντίστοιχες συνέπειες στο πεδίο της αστικής ευθύνης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να αποδοθεί στον ιατρό ποινική ευθύνη για ανθρωποκτονία ή σωματική βλάβη από αμέλεια (άρθρα 302, 314 και 28 ΠΚ), είναι ο ιατρός να έχει ενεργήσει με τρόπο που να συνιστά κολάσιμη ποινικά συμπεριφορά .

Πότε καταβάλλεται αποζημίωση στον ασθενή;

 

Όσον αφορά τη διερεύνηση της ευθύνης από αστικό δικαστήριο, η νομική υποχρέωση του ιατρού για την αποκατάσταση της ζημίας του προσώπου που επλήγη από μία πράνομη και υπαίτια συμπεριφορά, λαμβάνει τη μορφή της χρηματικής αποζημίωσης.

 

Η χρηματική ικανοποίηση μπορεί να καταβληθεί, είτε λόγω ηθικής βλάβης στον παθόντα είτε λόγω ψυχικής οδύνης στους συγγενείς του θύματος (σε περίπτωση θανάτου). 

 

Περιλαμβάνει δε, και την επιδίκαση τυχόν χρηματικών ποσών που δαπάνησε ή πρόκειται να δαπανήσει ο παθών ή η οικογένειά του στην κρινόμενη περίπτωση, σύμφωνα με την  ελληνική νομοθεσία.

Πιστεύετε ότι η υγεία σας παραμελήθηκε λόγω της πανδημίας;

Μη διστάσετε να ζητήσετε τη συμβουλή μας για οποιαδήποτε απορία σας.

Λ. Συγγρού 262, Αθήνα Τ.Κ 17672

+30 211 012 1395

support@sta.bcla.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας