Χαμηλές επιδόσεις του συστήματος υγείας στην Ελλάδα

29 Μαΐου, 2019

Στην 18η θέση βρίσκεται η χώρα μας από τις 28 της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τα νέα δεδομένα του Δείκτη Βιωσιμότητας του συστήματος υγείας εγείρουν προβληματισμούς για την κατάσταση της δημόσιας υγείας στην χώρα μας.
Η Ελλάδα βρέθηκε στην 18η θέση από τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αξιολογήθηκαν, συγκεντρώνοντας βαθμολογία 50/100 έναντι 55/100 που είναι η μέση βαθμολογία για τις ευρωπαϊκές χώρες.
Συγκεκριμένα, η χώρα μας πήρε την 9η θέση ως προς το επίπεδο υγείας των πολιτών της, την 11η θέση ως προς την εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, την 19η θέση ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας, την 22η θέση ως προς την καινοτομία και την 24η θέση ως προς την σταθερότητα.
Ικανοποιητικές επιδόσεις καταγράφηκαν ως προς το προσδόκιμο ζωής των πολιτών και τον αριθμό ιατρών, ωστόσο όσον αφορά την διαθεσιμότητα νοσηλευτών και την εκπαίδευση του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού οι επιδόσεις ήταν ιδιαίτερα χαμηλές.
Σύμφωνα με τα δεδομένα οι χώρες που συγκέντρωσαν την μεγαλύτερη βαθμολογία ήταν η Σουηδία, η Δανία, η Ολλανδία, η Φινλανδία και η Γερμανία. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά και ανισότητα του συστήματος υγείας ανάμεσα στις δυτικές και ανατολικές χώρες της Ε.Ε.
 
Τα αποτελέσματα της έρευνας

  • Παρόλο που η Ελλάδα δαπανά ένα μέτριο ποσό για έρευνα και ανάπτυξη, το ποσό που διατίθεται στον ιατρικό κλάδο είναι μηδαμινό.
  • Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην πρόσβαση των πολιτών στον προγεννητικό και περιγεννητικό έλεγχο αλλά και στον αριθμό των νοσοκόμων και μαίων στα νοσοκομεία.
  • Παρατηρήθηκε τεράστια ανισότητα στο επίπεδο υγείας μεταξύ εισοδηματικών ομάδων αλλά και μεγάλο ποσοστό μητρικής θνησιμότητας.
  • Το κυριότερο πρόβλημα είναι ο αριθμός των ατόμων που κατά την αντίληψή τους αντιμετωπίζουν μακροχρόνιους περιορισμούς, εξαιτίας προβλημάτων υγείας
  • Η κατά κεφαλήν δαπάνη για την υγεία αλλά και η πρόσβαση των ασθενών στις υπηρεσίες υγείας ήταν ιδιαίτερα χαμηλή
  • Το ηλικιακό προφίλ του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σημείωσε επίσης χαμηλή βαθμολογία, καθώς οι νέοι ηλικίας κάτω των 35 ετών στον ιατρικό κλάδο είναι ελάχιστοι
  • Στα καλά νέα, το προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα είναι από τα υψηλότερα της Ε.Ε. καθώς και η εμβολιακή κάλυψη μεταξύ βρεφών και άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών. Επίσης, έχει χαμηλά ποσοστά εμφάνισης διαβήτη και θνησιμότητας από καρδιαγγειακές νόσους, χρόνιες παθήσεις και καρκίνο.

 
 
Πηγή: https://www.protothema.gr