Πιστεύετε ότι μπορεί να έχετε υποστεί χειρουργικό λάθος;

  • Μετεγχειρητικές επιπλοκές
  • Ξεχασμένα αντικείμενα σε ασθενή
  • Πρόκληση βλάβης στα νεύρα
  • Λάθη στην αναισθησία
  • Χειρουργείο σε λάθος σημείο του σώματος
  • Το σωστό χειρουργείο σε λάθος ασθενή

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να δικαιωθείτε!

13% των Ελλήνων έχει υποστεί
Ιατρικό Σφάλμα σε νοσοκομείο

Μέση αποζημίωση για
Ιατρικά Λάθη 305.093€

1 στους 10 Έλληνες έχει λάβει
λανθασμένη φαρμακευτική αγωγή

ΠΗΓΕΣ: Έρευνα Πα.Πει: ( Ποιοτικά Χαρακτηριστικά των Ιατρικών Σφαλμάτων:
Ερευνητικά ευρήματα από την Ελλάδα ) Ειδικό άρθρο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Καθημερινή